Hyaluron pen

Ošetrenie Hyaluron perom:
 
Cena závisí od množstva kyseliny hyalúronovej a odpožadovaného výsledku.
 
Cena je od 60€ (0,5ml) do 120€ (1,0ml)na jednej návšteve.